Metoprolol

Online record contains mass concerning metoprolol werking. Print one scrupulously.
Instantly follow url concerning metoprolol fk online.
The following record holds collection about metoprolol 25 mg. Here goes unique document

ClickBrick doet mee met TKI project

 

 

Daas Baksteen doet met ClickBrick mee met TKI-project “beoordelingskader voor herstel en versterking bij aardbevingen”.

 

Met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) bevordert de Rijksoverheid samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven en overheden.

 

Door de geïnduceerde aardbevingen worden gebouwen in Groningen blootgesteld aan (seismische) trillingen, terwijl ze daar niet op gebouwd zijn. Er zijn inmiddels allerlei maatregelen bedacht om de veiligheid van gebouwen bij aardbevingsbelastingen te verhogen en de kans op schade te verkleinen. Een aantal van deze maatregelen wordt (internationaal gezien) reeds toegepast. Echter, er zijn ook tal van nieuwe, innovatieve, maatregelen die nog niet eerder toegepast zijn om de gevolgen van aardbevingen voor bouwconstructies te beheersen.

Daarnaast zijn ook het type bevingen en de bodemopbouw in Groningen dermate specifiek dat het niet evident is dat bestaande maatregelen ook in de Groningse situatie effectief zijn. Tot op heden bestaat nog geen algemeen geaccepteerd kader voor het beoordelen van de effectiviteit van (innovatieve) maatregelen voor het herstellen en versterken van gebouwen in aardbevingsgevoelige gebieden. De NPR 9998 en SBR-richtlijn zijn hiervoor niet geschikt en buitenlandse normen zijn onvoldoende ingericht op de Nederlandse situatie. 

 

TNO zal met behulp van diverse bedrijven een testfaciliteit inrichten waarmee maatregelen getoetst kunnen worden op hun effectiviteit. De hiervoor benodigde testprocedure kan een opmaat zijn voor het opstellen van een officiële norm.

De testfaciliteit zal worden ingericht in Groningen bij kennis– en innovatiecentrum BuildinG. De testhal van BuildinG is een unieke faciliteit waar ondernemers samen met onderzoekers en studenten nieuwe bouwmaterialen kunnen testen.

In de testhal zal een triltafel (van 2 bij 3 meter) worden geplaatst waarmee het trillingsgedrag van materialen en/of constructies kan worden onderzocht.

Daas Baksteen zal haar eigen droogstapelsysteem ClickBrick inzetten bij de proeven.

Het TKI project zal starten in het najaar van 2017 en lopen tot einde 2018.

Daas Baksteen zal u op de hoogte houden van de voortgang.

Testhal BuildinG

 

De testhal van BuildinG staat in Groningen en is een unieke faciliteit waar ondernemers samen met onderzoekers en studenten nieuwe bouwmaterialen kunnen testen.

BuildinG staat voor Build in Groningen.

 

Terug naar het overzicht

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief